Integratieve kinder- en jeugdtherapie

Als ouder wil je het liefst dat het goed gaat met je kind, dat het lekker in zijn of haar vel zit. Dat het vrienden heeft en lekker mee kan komen op school. Helaas is dat niet altijd het geval en in sommige gevallen kan je kind wel een extra steuntje in de rug gebruiken

Heb je het idee dat je kind:
zich onzeker voelt
vaak verlegen is
hoogsensitief of hoogstimulatief is en daardoor problemen heeft

Of merk je dat:
je kind vaak ruzie maakt met andere kinderen of volwassenen
je kind gepest wordt of zelf andere kinderen pest
je kind moeite heeft met inslapen
je kind moeite heeft om op school op te letten en geconcentreerd aan het werk te blijven
je kind poep- of plas-problemen heeft

Wellicht heeft je kind het moeilijk, doordat het een scheiding heeft meegemaakt of een overlijden van iemand dierbaar. Er is altijd een reden waardoor je kind niet lekker in zijn vel zit, gelukkig is er ook altijd een oplossing.

Is je kind het tussen de 5 en 18 jaar, neem dan vrijblijvend contact op om de situatie te bespreken of een intakegesprek te plannen.

Werkwijze
De hiervoor beschreven problemen zijn niet uniek, kinderen wel! Wat dat betreft zijn er dus geen standaardoplossingen. Er wordt uitgegaan van de behoefte, ervaringen en het tempo van het kind. Binnen Integratieve kindertherapie wordt er gewerkt met interventies vanuit verschillende therapievormen; creatief, spel, cognitief. Tijdens een begeleidingstraject wordt er zoveel mogelijk oplossingsgericht gewerkt, waarbij de hulpvraag van het kind centraal staat. Bij jonge kinderen zal de begeleiding op een speelse manier gaan, bij oudere kinderen vaak meer in gespreksvorm.
Is je kind meer een doener en houdt het van bewegen, lees dan het stukje over Reflexintegratie even door. Wellicht sluit dat meer aan bij de behoefte van jouw kind

Het is ook altijd mogelijk om de begeleiding extra te ondersteunen met behulp van essentiële oliën.

Rol van de ouders
Voordat de begeleiding van start gaat, vindt er een intakegesprek plaats met de ouders. Dit intakegesprek gebeurt aan de hand van een door ouders van te voren ingevulde vragenlijst. Na 5 sessies vindt er een (tussen)evaluatiegesprek plaats met ouders. Daarin wordt in grote lijnen de inhoud van de sessies besproken en wordt er besproken of er nog meer sessies nodig zijn of dat er afgerond kan gaan worden. Een begeleidingstraject bestaat gemiddeld uit 10 sessies.

Vertrouwelijkheid
De inhoud van de sessies is vertrouwelijk, dus zowel ouders als betrokkenen op school zullen geen gedetailleerde informatie hierover ontvangen.