Schoolbegeleiding

Coaching en schoolbegeleiding
Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, wiebelen op de stoel; in elke klas komt wel eens ongewenst gedrag voor. Wil je daar op een positieve manier mee aan de slag, kies dan voor Taakspel!
Met Taakspel stimuleer je gewenst gedrag. En dát verbetert de sfeer in de klas. Taakspel is een groepsgerichte aanpak die zich richt op gewenst gedrag. De leerkracht wordt geleerd ongewenst gedrag te negeren en gewenst gedrag te complimenteren. Taakspel wordt tijdens reguliere lessen gespeeld terwijl de leerlingen in teams zijn ingedeeld. De bedoeling is dat zij elkaar aan de afgesproken regels houden, alleen op die manier kan de van te voren afgesproken beloning verdiend worden.
Taakspel kan bij één klas ingezet worden, maar ook prima bij meerdere klassen tegelijk.
Een Taakspeltraject beslaat één schooljaar en bestaat uit 3 leerkrachttrainingen en 10 klassenconsultaties. Voor Intern begeleiders is een aangepast traject mogelijk.

Een andere mogelijkheid voor schoolbegeleiding is de Rots & Watertraining, dit is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining voor de leerlingen. Rots & Water kan zowel voor een kleine groep leerlingen als voor een hele klas ingezet worden.

Tevens verzorgt B!uf voorlichtingen over hoog sensitiviteit bij kinderen. En stoornissen zoals ASS of ADHD

Tarieven
Elk traject wordt in goed overleg op maat samengesteld, voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen middels het contactformulier.